Vanaf 19 april 2017 nieuw adres en nieuw telefoonnummer in Brugge

31.03

Titel

Vanaf 19 april 2017 nieuw adres en nieuw telefoonnummer in Brugge

Vanaf 19 april 2017 
vindt u enkele CAW werkingen 
op een nieuwe plaats:

Onthaal Brugge 
Hulplijn 1712 
Ambulant Begeleidingsteam Brugge 
Slachtofferhulp 
Crisismeldpunt minderjarigen 
Justitieel Welzijnswerk Trajectbegeleiding
Justitieel Welzijnswerk Buitendienst 
Bezoekruimte
Jongerenbegeleiding Exit 
Administratie
Staf
Directie 

gaan naar 
Ruddershove 8 te 8000 Brugge 
(naast OCMW en Revalidatiecentrum Spermalie) 
050 66 30 00 

Woonbegeleiding Brugge
gaat naar
Vlamingdam 36 te 8000 Brugge
050 47 10 70

(Download hiernaast de folder)

CAW Ruddershove 8 - 8000 Brugge

Nieuwsbrief

Leeg